Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7768
Title: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки шахтні підйомні установки для студентів денної та заочної форм навчання
Authors: Триллєр, Євген Арнольдович
Петелін, Едуард Анатолійович
Алтухова, Тетяна Володимирівна
Issue Date: 2011
Publisher: Видавничий центр КІІ ДВНЗ «ДонНТУ»
Citation: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки «Шахтні підйомні установки» для студентів денної та заочної форм навчання галузей знань:0505 Машинобудування та матеріалообробка; 0507 Електротехніка та електромеханіка напрямів підготовки: 6.050502 Інженерна механіка - ІМ; 6.050702 Електромеханіка - ЕМ/ Укл.: Є.А. Триллєр, Е.А. Петелін, Т.В. Алтухова. - Красноармійськ: КІІ ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. - 94с.
Abstract: Методичні рекомендації містять опис конструкцій шахтних підйомних установок, порядок їхнього технічного обслуговування й правила безпечної експлуатації. Методичні рекомендації охоплюють комплекс шахтних підйомних установок, що були випущені як 50 років тому, так і сучасні підйомні машини випуску до 2010 року. Поряд з вітчизняними машинами розглянуті конструкції машин передових закордонних фірм.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7768
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.