Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7664
Title: Дослідження математичної моделі нерівноважної природно-промислової системи
Authors: Сквирский, Роман
Азарова, Наталья Викторовна
Keywords: математична модель
фізична система
стан рівноваги
Issue Date: 2010
Publisher: Донецьк: РВВ ДонНТУ
Citation: Таким чином, недостатньо тільки отримати увесь спектр можливих розв’язків диференціального рівняння (або системи диференціальних рівнянь), що описує поведінку фізичної системи. Необхідно ще провести дослідження всіх розв’язків на стійкість.
Series/Report no.: Математична культура інженера: Матеріали регіональної студентської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчу заснування ДонНТУ та 75-річчу з дня народження професора, доктора технічних наук Пака Вітольда Вітольдовича. 20 травня 2010 р., м. Донецьк. Зб. статей.;Ч. 1
Abstract: В роботі розглядається математична модель пружних деформацій земної кори, основою якої є нелінійне гіперболічне диференціальне рівняння для опису вертикального зсуву гірського масиву.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7664
Appears in Collections:Матеріали конференцій і семінарів кафедри "Вища математика" ім.В.В.Пака

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21 Сквирський, Азарова (статья ДонНТУ СНТК_2010).pdf219,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.