Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7250
Title: Перспективи застосування водовугільного палива в Україні
Authors: Юсипук, Юлія Олександрівна
Issue Date: 26-May-2010
Publisher: Зб. матеріалів IV наук.-практ. конф. «Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості», КІІ ДонНТУ, 26 травня 2010 р. – Донецьк: ООО «Цифровая типография», 2010. – С. 50-55
Abstract: У статті розглянуті актуальні проблеми вдосконалення паливно- енергетичного балансу країни, проаналізовані аспекти й можливості викори- стання відходів вуглезбагачення у вигляді водовугільного палива. Проведений аналіз характеристик водовугільного палива й особливостей його термічної переробки, визначені перспективні напрямки його використання в енергетиці
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7250
Appears in Collections:Геотехнології і охорона праці у гірничій промисловості 2010 р.
Наукові праці викладачів кафедри управління гірничим виробництвомItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.