Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/7197
Title: КОНТРОЛЬ СПРАВНОСТІ ОБМОТОК КОРОТКОЗАМКНЕНИХ АСИНХРОННИХ ЕЛЕКТРОДВИГУНІВ
Authors: Захарченко, П.І.
Сивокобиленко, В.Ф.
Полковніченко, Д.В.
Чекавський, Г.С.
Keywords: контроль
обмотка
асинхронный двигатель
Issue Date: 2005
Abstract: Вступ. Перехід на обслуговування й ремонт об- ладнання по фактичному стану дозволяє значно зни- зити витрати на забезпечення працездатності підп- риємств і електростанцій. Для такого переходу не- обхідні ефективні засоби контролю стану обладнан- ня, що дозволяють виявляти усі потенційно небез- печні дефекти на стадії їх зародження. Впроваджен- ня таких засобів дозволяє не тільки контролювати реальний поточний технічний стан механізмів, але й зменшити фінансові й трудові витрати на експлуа- тацію обладнання, продовжити міжремонтний пері- од і термін служби механізмів [1].
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/7197
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри "Електричні системи"
Публікації співробітників кафедри ЕАПУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_2005.pdf414,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.