Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 11-20 of 114 (Search time: 0.001 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012ІНТЕРАКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМ ГІРНИЧИМ ІНЖЕНЕРАМСКАЛОЗУБ, О. М.; САМОФАЛОВА, Т. В.; Скалозуб, Е. Н.; Самофалова, Т. В.; Skalozub, O.; Samofalova, T.
2012ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В КАДЕТСЬКИХ КОРПУСАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, СТВОРЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЙ В СЕРЕДИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.Балабай, М.О.; Балабай, Н. А.; Balabay, М.
2012ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗСкалозуб, О. М.; Самофалова, Т. В.; Скалозуб, Е. Н.; Самофалова, Т. В.; Skalozub, O.; Samofalova, T.
2012НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ЧИТАННЮ І ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВБелянська, Н. Г.; Гільманова, Р. Р.; Белянская, Н. Г.; Гильманова, Р. Р.; Belyanska, N.; Gilmanova, R.
2012ДИДАКТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯКаверина, О. Г.; Паниотова, Д. Ю.; Каверіна, О. Г.; Паніотова, Д. Ю.; Kaverina, О.; Paniotova, D.
2012ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУКирмач, У. К.; Кирмач, У. К.; Kyrmach, U.
2012НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІОніпко, В. В.; Онипко, В. В.; Onipko, V.
2012КОНЦЕПЦІЇ РЕКУЛЬТУРИЗАЦІЇ ШКОЛИ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІДовгополова, Г.Г.; Довгополова, А.Г.; Dovgopolova, G.
2012ТЕХНІЧНІ ЗНАННЯ У ЗМІСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ТРУДОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІДаннік, Л. А.; Данник, Л. А.; Dannik, L.
2012ОСОБЛИВОСТІ ДОТРИМАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВДанилюк, С. С.; Данилюк, С. С.; Danylyuk, S.