Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/5700
Title: Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу професійної та практичної підготовки стаціонарні машини для студентів денної та заочної форм навчання
Authors: Триллєр, Євген Арнольдович
Нємцев, Едуард Миколайович
Issue Date: 2011
Publisher: Видавничий центр КІІ ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки "Стаціонарні машини" для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0903 "Гірництво", напрямів підготовки: 6.090300 "Розробка родовищ корисних копалин" – РКК; 6.090301 "Охорона праці в гірничому виробництві" – ОПГ/Укладачі:. Є.А. Триллєр, Е.М. Нємцев – Красноармійськ: КІІ ДВНЗ ДонНТУ, 2011.- 105с.
Abstract: У методичних рекомендаціях викладено загальні положення та тематичний зміст лабораторних робіт з нормативної навчальної дисципліни циклу дисциплін професійної та практичної підготовки "Стаціонарні машини". Методичні рекомендації містять завдання щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Стаціонарні машини". Містять інформацію та методичні вказівки для вивчення класифікації, умовних позначень, схем та особливостей конструкції стаціонарних установок гірничих підприємств.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/5700
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри електромеханіки та автоматикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.