Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4134
Title: ТЕОРІЯ ТЕЛЕТРАФІКУ
Authors: Воропаєва, В.Я.
Бессараб, В.І.
Турупалов, В.В.
Червинський, В.В.
Keywords: телетрафік
найпростіший потік
системи з втратами
системи з очікуванням
симвліка Кендала-Башаріна
СМО
перша формула Ерланга
друга формула Ерланга
навантаження
розподіл Ерланга
розподіл Енгсета
пропускна здатність
формула Пуасона
телефонна станція
Issue Date: Dec-2011
Publisher: ДонНТУ
Citation: Теорія телетрафіку: навч. посіб. / В.Я. Воропаєва, В.І. Бессараб, В.В. Турупалов, В.В. Червинський. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 202 с.
Abstract: Викладено основи теорії телетрафіку, розглянуто визначення та класифікація систем масового обслуговування. Наведений аналіз основних типів випадкових потоків викликів, дані основні характеристики якості систем масового обслуговування. Виведені перший та другий розподіли Ерланга, вирішені задачі аналізу та синтезу систем з втратами і з очікуванням. Розглянуто теоретичні основи моделювання мереж масового обслуговування та приведено алгоритми імітаційного моделювання СМО. Навчальний посібник призначений для студентів напрямку підготовки «Телекомунікації» та може бути корисний технічним фахівцям, аспірантам, студентам інших спеціальностей галузі знань «Радіотехніка».
Description: Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11-7538 від 10.08.2011
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4134
ISBN: 978-966-377-115-1
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри АТ
Навчальні посібники, монографії та звіти з наукової роботи кафедри АТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posobie_ТТ_final.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.