Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/4038
Title: ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Authors: Кравченко, С.И.
Корнева, О.В.
Keywords: инновационные экономики
страны с индустриальным укладом
Issue Date: May-2010
Publisher: ДонНТУ
Citation: Донбас-2020: перспективи розвитку очима молодих вчених: Матеріали V науково- практичної конференції. м. Донецьк, 25-27 травня 2010 р. – Донецьк, ДонНТУ Міністерства освіти і науки, 2010.- 973 с.
Abstract: Розглянуто результати оцінки Всесвітнім економічним форумом конкурентоспроможності економіки України, які свідчать про незначну роль інноваційних процесів в формуванні конкурентної позиції держави. Проаналізовано переваги і недоліки зазначеної ситуації. Запропоновано заходи, спрямовані на підвищення конкурентооспроможності України шляхом підготовки економічного підґрунтя для активізації інноваційних процесів.
URI: http://ea.donntu.edu.ua/handle/123456789/4038
ISSN: УДК 330.341.1
Appears in Collections:Матеріали V науково-практичної конференції 2010 р.
Тези доповідей співробітників кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
s8_51_kravchenko.pdf403,04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.