Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32505
Title: УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «АЛЬТАЇР+»)
Other Titles: MANAGEMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF ALTAIR + LLC)
Authors: Катранжи, Леонід Леонідович
Новік, Катерина Павлівна
Keywords: управління
підприємство
фінансово-економічна безпека
інтегральна оцінка
ефективність
Issue Date: 2020
Publisher: Молодий вчений
Series/Report no.: ;№ 11 (87)
Abstract: Досліджено теоретичні основи сутності управління фінансово-економічною безпекою підприємства. Встановлено, що фінансово-економічна безпека є важливою системою забезпечення стійкості підприємства до мінливого зовнішнього середовища. Виявлено, що інтегральний підхід в оцінці рівня фінансово-економічної безпеки підприємства є найбільш прийнятним для вітчизняних підприємств завдяки охопленню великої кількості важливих показників діяльності в один інтегральний показник. Удосконалено методику оцінки рівня фінансово-економічної безпеки підприємства, запропонованої науковцями Н.В. Бондарчуком та М. Гуменчуком, відповідно до специфіки діяльності ТОВ «Альтаїр+». Доведено, що удосконалена методика є ефективною та дає змогу об’єктивно оцінити фінансово-економічну безпеку ТОВ «Альтаїр+», а також виявити резерви покращення діяльності компанії.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32505
ISSN: 2304-5809
Appears in Collections:Катранжи Леонід Леонідович, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ilovepdf_merged.pdf2,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.