Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32504
Title: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» для студентів спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 «Управління та адміністрування» усіх форм навчання
Authors: Катранжи, Леонід Леонідович
Issue Date: 2020
Publisher: Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет"
Abstract: Методична розробка щодо виконання індивідуальної розрахункової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» складена відповідно до програми навчальної дисципліни. Методичні рекомендації містять алгоритм виконання, основні вимоги до структури і оформлення, а також перелік рекомендованої літератури, критерії оцінювання та порядок захисту розрахункової роботи. Рекомендується студентам денної і заочної форми навчання спеціальностей 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування ОС «Бакалавр».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32504
Appears in Collections:Катранжи Леонід Леонідович, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.