Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32057
Title: Сучасні управлінські технології
Authors: Мирошниченко, Ганна
Keywords: Управлінські технології
Issue Date: 24-Mar-2020
Abstract: Конспект лекцій містить теоретичний матеріал з дисципліни «Сучасні управлінські технлогії» згідно до вимог освітньо-професійнсіної програми вищої освіти та навчальними планами підготовки студентів освітнього ступеня «магістр» (для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент)
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/32057
Appears in Collections:Мирошниченко Ганна Борисівна, к.е.н., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
+- СУТ лекції.docx1,03 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.