Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31987
Title: Феномен обдарованості особистості у зарубіжних та вітчизняних наукових дослідженнях
Authors: Кабанець, Марина Миколаївна
Keywords: обдарованість
обдарована особистість
обдарована дитина
талант
геніальність
освіта обдарованих
Issue Date: Jun-2020
Publisher: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»
Citation: Кабанець М. Феномен обдарованості особистості у зарубіжних та вітчизняних наукових дослідженнях / М.М. Кабанець // Наукові праці ДонНТУ : зб. наук. праць. – Покровськ, 2017. – Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. - № 2 (21). – С. 48-55. - Бібліогр.: 14 назв.
Abstract: У статті проаналізовано найпоширеніші підходи до визначення обдарованості та обдарованої особистості у наукових працях зарубіжних та вітчизняних учених та висвітлено ґенезу основних поглядів на обдарованість та можливість її розвитку. Визначено основні напрямки досліджень зарубіжних та вітчизняних науковців у галузі освіти обдарованих та показано розбіжності у термінології у визначенні понять «обдарованість», «талант» та «геніальність».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31987
ISSN: 2077-6780
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Збірник_педагогіка_21_2017.pdf417,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.