Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31983
Title: Педагогічна підтримка обдарованих дітей та молоді у регіональному вимірі
Authors: Кабанець, Марина Миколаївна
Keywords: обдарованість
обдаровані школярі
педагогічна підтримка обдарованих
східноукраїнський регіон
регіональні програми
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Кабанець М.М. Педагогічна підтримка обдарованих школярів: східноукраїнський досвід / М.М. Кабанець // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. ст. – Сєвєродонецьк, 2019. - №2(89). – С. 107-117. – Бібліогр.: 4 назв.
Abstract: Педагогічна підтримка обдарованих дітей та молоді є стратегічним напрямом освітньої політики України протягом останніх двох з половиною десятиліть. У Донецькій та Луганській областях протягом досліджуваного періоду склалися регіональні системи педагогічної підтримки обдарованих школярів. Становлення системи розпочалося на початку 1990-х років зі створення освітніх закладів нового типу. З появою регіональних програм система почала набувати цілісності та отримала поштовх для розвитку. У статті проаналізовано зміст перших програм розвитку обдарованості та висвітлено тенденції оновлення та удосконалення подальших та сучасних обласних програм. Визначено компоненти регіональної системи: об’єкт та суб’єкти підтримки, мета, зміст педагогічної підтримки, засоби педагогічної комунікації та умови ефективності педагогічної підтримки. Розкрито роль науковців та наукових установ Донецької та Луганської областей у розвитку регіональної системи педагогічної підтримки обдарованих школярів. Узагальнено практику педагогічної підтримки обдарованих школярів в умовах загальноосвітніх шкіл, яка ґрунтується на принципах індивідуалізації та диференціації. Одним із важливих шляхів реалізації регіональних програм було створення банків обдарованих дітей, які включали інформацію про школярів та їх наставників. Визначено основні форми підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми. Показана роль обласних інститутів післядипломної освіти та Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля у забезпеченні педагогічної підтримки обдарованих школярів регіону.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31983
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даля-89.pdf657,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.