Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31976
Title: Технології пошуку й відбору обдарованих дітей у регіональних системах педагогічної підтримки обдарованих школярів
Authors: Кабанець, Марина Миколаївна
Keywords: обдарованість
обдаровані школярі
діагностика обдарованості
педагогічна підтримка обдарованих
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Кабанець М. М. Технології пошуку й відбору обдарованих дітей у регіональних системах педагогічної підтримки обдарованих школярів / М. М. Кабанець // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. - 5(86). -– С. 68-67. – Бібліогр.: 7 назв.
Abstract: Виявлення обдарованих дітей була і залишається складною психолого-педагогічною задачею. В Україні й досі не створена єдина система пошуку й відбору обдарованих дітей. Стаття присвячена аналізу основних підходів до пошуку, виявлення та діагностики обдарованих дітей. Наведено проблеми, які заважають коректній ідентифікації обдарованих дітей. Розглянуто досвід зарубіжних країн та закладів освіти Донецької та Луганської областей щодо виявлення обдарованих школярів. Описано основні процедури, які дозволяють ідентифікувати обдарованість у ранньому віці, серед яких тести інтелекту, тести досягнень, тести здібностей, тести креативності, інтерв’ю, спостереження та експертна оцінка. Виявлення обдарованих дітей – тривалий процес, пов’язаний з аналізом розвитку конкретної дитини, тому діагностичні процедури мають проводитися декілька разів протягом навчання в загальноосвітній школі. Розуміння складових обдарованості можуть допомогти ідентифікувати потенційно обдарованих дітей. Вони включають задатки, схильності, інтереси, допитливість, швидкість у засвоєнні нової інформації, схильність до постійних порівнянь, прояв загального інтелекту, наполегливість, творчість, інтуїція, здібності до вироблення особистісних стратегій і тактик під час розв’язання загальних та нових проблем тощо. Практика виявлення обдарованих дітей у східноукраїнському регіоні включають: спостереження, експертне оцінювання, опитування батьків, створення банків обдарованих дітей, проведення експериментальних уроків за спеціальними програмами, вивчення продуктів творчої діяльності дітей, організація предметних олімпіад, інтелектуальних змагань, конференцій, конкурсів, турнірів, спортивних змагань, проведення діагностичних досліджень із застосуванням різних психологічних методик.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31976
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даля-2018-5.pdf316,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.