Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31974
Title: Періодизація становлення педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець ХХ – початок ХХІ століття)
Authors: Кабанець, Марина Миколаївна
Keywords: обдарованість
обдаровані школярі
регіональна система
педагогічна підтримка обдарованих
періодизація
Issue Date: Jun-2020
Publisher: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Citation: Кабанець М. М. Періодизація становлення педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець ХХ – початок ХХІ століть) / М. М. Кабанець // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : зб. наук. праць Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2018. - 6(87). -– С. 58-68. – Бібліогр.: 11 назв.
Abstract: У статті охарактеризовані основні історичні періоди становлення та розвитку системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні. Періоди розмежовані на основі схожості рис та тенденцій розвитку педагогічної підтримки. Перший період (1990-1995 рр.) – становлення регіональної системи педагогічної підтримки: були створені перші спеціалізовані заклади освіти для обдарованих дітей, психологічна служба в системі освіти, посада вихователя-куратора та розроблені концептуальні засади роботи ліцеїв та гімназій. Другий період (1995-2004 рр.) – розвиток системи: сформувалася законодавча база (державні документи та регіональні програми), з’явились та поширились відділення МАН України, розширилась мережа ліцеїв та гімназій, було впроваджено курси для викладачів, посилилася роль інститутів післядипломної педагогічної освіти. Третій період (2004-2014 рр.) – стабілізація регіональної системи педагогічної підтримки: обдаровані діти Донеччини та Луганщини показували високі результати на олімпіадах, конкурсах, турнірах, в регіоні склалася наукова школа з дослідження обдарованості, продовжили розвиватися позашкільні заклади освіти, регіональні програми педагогічної підтримки обдарованих школярів дали поштовх появі аналогічних міських, районних та шкільних програм. Четвертий період (2014-2017 рр.) – період кризи та відновлення системи. Збройний конфлікт на сході України спричинив територіальні, правові, демографічні та організаційні зміни, які викликали необхідність пошуку нових локацій, ресурсів та підходів. До 2017 р. система поступово відновилася.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31974
Appears in Collections:Наукові публікації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Даля-2018-6.pdf309,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.