Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31908
Title: Робоча програма переддипломної практики для студентів ОС «бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг
Authors: Мирошниченко Г.Б., Антоненко В.М., Мізіна О.В., Ляшок Н.Ю.
Keywords: Переддипломна практика, робоча програма, вимоги, рекомендація, план, бакалавр, керівник практики, база практики, звіт з практики.
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Покровськ : ДонНТУ
Citation: Робоча програма переддипломної практики для студентів ОС «бакалавр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг / Укладачі: Покровськ : ДонНТУ Мирошниченко Г.Б., Антоненко В.М., Мізіна О.В., Ляшок Н.Ю., 2020. 37 с.
Abstract: Робоча програма містить: мету, завдання та етапи проходження практики, вимоги щодо підготовки звіту з практики, форми і методи контролю, критерії оцінювання результатів практики.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31908
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РП_переддипл. бакалавр.pdf488,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.