Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31907
Title: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.
Authors: Антоненко В.М.
Keywords: Фінансова безпека, індивідуальна робота студентів, методчні рекомендації, вимоги до структури та оформлення роботи.
Issue Date: Apr-2020
Publisher: Покровськ : ДонНТУ.
Citation: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Фінансова безпека» для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Уклад. В. М. Антоненко. Покровськ : ДонНТУ. 2020. 38с.
Abstract: Методичні рекомендації націлені на допомогу студентам в процесі підготовки ними індивідуальної роботи з вказаної навчальної дисципліни. Рекомендації містять тематичний перелік напрямків виконання студентами індивідуальної роботи та вимоги щодо змісту, структури, обсягу і оформлення тексту індивідуальної роботи. Методична розробка також стане у нагоді студентам при підготовки ними до складання іспиту з зазначеної навчальної дисципліни.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31907
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР_Інд робота_Фін безпека.pdf585,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.