Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31905
Title: Ефективність підприємства: факторно-системний аналіз
Authors: Антоненко В.М.
Keywords: Ефективність, фактор, модель, зв'язок, підприємство, аналіз.
Issue Date: May-2020
Publisher: Видавництво ПП «Астрая»
Citation: Економіка і управління підприємствами: теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2020. 240 с.
Abstract: Досліджено сутність категорії ефективності господарської діяльності підприємств, визначено підходи до наукового тлумачення її визначення та кількісного вимірювання, показано вади існуючих в науці варіантів її оцінювання через продуктивність праці, фондовіддачу чи матеріаловіддачу. Доводиться, що ці показники відносяться до локальних показників ефективності, які мають підпорядковуватися й бути залежними від основного (глобального) показника ефективності - рентабельності діяльності підприємства, та не можуть досліджуватися відокремлено від останнього. Також наводяться факторні моделі зв'язку показників локальної та глобальної ефективності.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31905
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МОНОГРАФІЯ_НА САЙТ.pdf5,97 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.