Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31868
Title: ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Authors: Солонинка, Олена Анатоліївна
Лизунова, Олена Миколаївна
Лизунова, Анна Дмитріївна
Keywords: податки, підприємство, фінансовий результат, виробнича діяльність, ставка оподаткування, додана вартість
Issue Date: May-2020
Publisher: «Новітні технології в освіті, науці та виробництві»: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції, 16 квітня 2020 р. – Покровськ: ННІІ ДВНЗ «ДонНТУ», 2020.
Citation: Важливе місце у стабільності та забезпеченні розвитку будь-якої країни займають обов’язкові відрахування, що сплачуються підприємствами та громадянами.
Abstract: В статті досліджуються причини проблеми, пов'язані з оподаткуванням діяльності підприємств. Виявлено, що для більшості країн сьогодні властиве помірне оподаткування. І це є результатом проведення такої податкової політики, пріоритет якої полягає в досягненні мети створення стабільного економічного зростання, сприятливого податкового клімату для розвитку господарської діяльності та ефективного вирішення соціальних проблем в державі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31868
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья.pdf392,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.