Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31791
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг
Authors: Мізіна О.В., Попова О.Ю., Мирошниченко Г.Б., Антоненко В.М., Ляшок Н.Ю..
Keywords: Методичні рекомендації, баклаврьскі роботи, тематика. вимоги.
Issue Date: 28-Feb-2020
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2020. – 60 с.
Abstract: Викладено методичні матеріали щодо підготовки випу скної кваліфікаційної роботи бакалаврів, які розкривають особливості її організації, вимоги до структури та оформлення, містять приклади формулювань тем дипломних робіт. Для керівників дипломних робіт та бакалаврів спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31791
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод.вказ. з дипл.бакалавр(1).pdf1,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.