Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31790
Title: Методичні рекомендації щодо підготовки випускної кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг
Authors: Мізіна О.В., Попова О.Ю., Антоненко В.М.
Keywords: Методичні рекомендації, магістерські роботи, вимоги, тематика.
Issue Date: 2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 76 с.
Abstract: Викладено методичні матеріали щодо підготовки випускної кваліфікаційної роботи магістрів, які розкривають особливості її організації, вимоги до структури та оформлення, містять приклади формулювань тем дипломних робіт. Для керівників дипломних робіт та магістрантів спеціальностей 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент, 075 Маркетинг.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31790
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод.вказ. з дипл.затверджені.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.