Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31789
Title: Робоча програма переддипломної практики для студентів ОС «Магістр» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальностей: 072 Фінанси, банківська справа та страхування: за освітньо-науковою програмою підготовки «Фінанси і кредит», освітньо-професійними програмами підготовки «Фінанси і кредит, «Страхування та управління ризиками», «Фінансово-економічна безпека»; 073 Менеджмент: за освітньо-професійними програмами підготовки «Бізнес-адміністрування», «Менеджмент природних ресурсів та природоохоронної діяльності»; 075 Маркетинг: за освітньо-професійною програмою підготовки «Маркетинг»
Authors: Антоненко В.М., Марина А.С.
Keywords: Робоча програма, методичні рекомендації, переддипломна практика.
Issue Date: 2020
Publisher: Покровськ : ДонНТУ, 2020. – 37 с.
Abstract: Робоча програма містить: мету, завдання та етапи проходження практики, вимоги щодо підготовки та оформлення Звіту з практики, форми і методи контролю, критерії оцінювання результатів практики.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31789
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Практика магістр.pdf436,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.