Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31788
Title: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування
Authors: Антоненко В.М.
Keywords: Курсова робота, фінансовий менеджмент, тематика, вимоги, розрахункова частина, теоретична частина..
Issue Date: 31-Mar-2020
Publisher: Покровськ : ДонНТУ, 2020. – 51 с.
Abstract: Методичну розробку рекомендовано для використання студентами при опрацюванні ними тематичного матеріалу вказаної навчальної дисципліни та написання курсової роботи. Курсова робота передбачає виконання студентами двох розділів:розрахункового і теоретичного, які змістовно є пов'язаними між собою. Рекомендації містять достатньо повні вимоги щодо проведення аналітичних розрахунків за всіма тематичними напрямами аналізу фінансових проблем підприємства, мають усі необхідні рекомендації щодо здійснення розрахунків, конкретні формули, факторні моделі, таблиці та відповідні пояснення, що, безумовно, буде корисним студентам під час підготовки курсової роботи. Наводиться тематика теоретичного розділу роботи, з якої студенти самостійно, за власним обгрунтуванням, обирають 2-3 конкретні теми. Рекомендації містять правила оформлення курсової роботи, порядок підготовки до захисту та критерії оцінювання робіт.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31788
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР КР ФМ 24.03.pdf753,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.