Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31786
Title: Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів всіх форм навчання галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Authors: Антоненко В.М.
Keywords: Фінансовий менеджмент, індивідуальна робота.
Issue Date: 31-Mar-2020
Publisher: Покровськ. ДонНТУ. 2020.
Abstract: Методичні рекомендації націлені на допомогу студентам в процесі підготовки ними індивідуальної роботи з вказаної навчальної дисципліни. Рекомендації містять тематичний перелік напрямків виконання студентами індивідуальної роботи та вимоги щодо змісту, структури, обсягу і оформлення тексту індивідуальної роботи. Методична розробка також стане у нагоді студентам при підготовки ними до складання іспиту з зазначеної навчальної дисципліни.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31786
Appears in Collections:Антоненко Валентина Миколаївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Індив. ФМ.pdf456,13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.