Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31758
Title: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БАЗИС ФОРМУВАННЯ РІВНІВ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ГОСПОДАРСТВА
Other Titles: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF LEVELS OF CONCEPTUAL SUPPORT OF THE SYSTEM OF STIMULATION OF ENERGY SERVICES.
Authors: Мирошниченко, Ганна Борисівна
Keywords: стимул, мотиви, чинники мікрооточення, система стимулювання, енергетичне господарство.
Issue Date: 2019
Publisher: Науковий вісник ДонНТУ
Series/Report no.: 1;
Abstract: Виявлено взаємообумовленість стимулів та мотивів у системі стимулювання ефективності енергетичного господарства. Розглянуто обумовленість взаємозв’язків категорій «потреби», «мотив», «інтерес», «стимулювання», «зацікавленість». В роботі проаналізовано основні чинники макро- і мікрорівня , які впливають на ефективність роботи господарюючих суб’єктів. Встановлено, що основний вплив на ефективність роботи енергетичного господарства мають такі внутрішні чинники як: виробничі, організаційні, кадрові. На основі проведеного дослідження встановлено об’єктивний зв'язок на між цілями працівників енергетичного господарства, цілями функціонування енергетичного господарства та цілями діяльності підприємства шляхом узгодження реалізації їх інтересів з метою підвищення ефективності їх роботи, що становить теоретико-методичний базис формування рівнів концептуального забезпечення стимулювання підвищення ефективності енергетичного господарства промислового підприємства. Запропоновано рівні концепції враховують організаційні та економічні особливості реалізації господарської діяльності енергетичного господарства у сучасних умовах.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31758
ISSN: 2415-7902
Appears in Collections:Мирошниченко Ганна Борисівна, к.е.н., доц. кафедри УФЕБItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.