Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31757
Title: Науково-методичний підхід до оцінки впливу результатів роботи енергетичного господарства на ефективність роботи підприємства.
Other Titles: SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL APPROACH ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE POWER SUPPLY SERVICE ON THE EFFICIENCY OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE.
Authors: Мирошниченко, Ганна Борисівна
Keywords: ефективність, інтегральний показник ефективності, метод аналізу ієрархій, нечіткі множини, енергетичне господарство
Issue Date: 2019
Publisher: «НАУКОВІ ПРАЦІ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Серія: економічна»
Series/Report no.: 2(21);
Abstract: Розроблено інтегральний показник оцінки ефективності роботи підприємства, що комплексно характеризує вплив енергетичного господарства на результати господарської діяльності та пов'язує економічні, еколого-економічні та соціально-економічні цілі підприємства. Обґрунтовано многокритеріальну ієрархічну модель впливу результатів роботи енергетичного господарства на ефективність підприємства. Виконана в роботі оцінка параметрів із застосуванням модифікованого методу аналізу ієрархій забезпечує ранжирування всіх факторів і альтернатив, які визначають ефективність функціонування підприємства в умовах, що залежать від результатів роботи енергетичного господарства, підвищує загальний рівень надійності прийняття управлінських рішень у галузі управління енергетичним господарством промислового підприємства, комплексно враховує екологічну, економічну та соціальну характеристики цілей господарської діяльності промислового підприємства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31757
Appears in Collections:Мирошниченко Ганна Борисівна, к.е.н., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Myroshnycenko G. 2019.docx125,52 kBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.