Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31731
Title: Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Прое-ктування розподілених комп'ютерних систем»
Authors: Цололо, Сергій Олексійович
Дікова, Юлія Леонідівна
Keywords: soa
програмування
соа
розподільні системи
Issue Date: May-2019
Publisher: ДонНТУ
Description: Навчальна дисципліна «Проектування розподілених комп'ютерних сис-тем» є нормативною і входить в цикл професійної і практичної підготовки магіс-тра. Метою виконання курсової роботи є отримання практичних навичок проек-тування та розробки архітектури та програмного забезпечення розподілених комп’ютерних систем.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31731
Appears in Collections:Методичні матеріали кафедри комп'ютерної інженерії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019-PRKS_MV-do-KR.pdf469,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.