Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31676
Title: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Keywords: Право, держава, правопорядок, правомірна поведінка
Конституційне право, Цивільне право, Кримінальне право
Issue Date: Jan-2020
Publisher: Покровськ: ДВНЗ"ДонНТУ"
Citation: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни «Правознавство» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання [Електронний ресурс] / уклад. Л.М. Моісєєнко. – Покровськ : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2020. – 97 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни «Правознавчтво» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання містять програмні вимоги (програму з дисципліни, методичні рекомендації щодо засвоєння курсу, виконання семінарських занять, щодо самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань і контрольні питання), додатки та список рекомендованої літератури. Рекомендації будуть корисними студентам економічних та технічних спеціальностей як денної, так і заочної форми навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31676
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M724.pdfМоісєєнко. Правознавство.1,33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.