Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31618
Title: Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Основи механіки гірських порід»
Authors: Сахно, Іван Георгійович
Сахно, Світлана Володимирівна
Петренко, Андрій Віталійович
Keywords: міцність
коло Мора
кут внутрішнього тертя
коефіціент зчеплення
межа міцності
гірська порода
Issue Date: Jan-2019
Abstract: Методичні вказівки присвячені розрахунку фізико-механічних властивостей гірських порід на основі лабораторних тестів зразків гірських порід. В методичних вказівках наведені рекомендації щодо побудувати паспорту міцності гірських порід при об’ємному стисненні, одноосьовому стисненні і розтягуванні графічним та розрахунковим методами по даним визначення меж міцності на одноосьовий стиск і розтягування.
Description: Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Основи механіки гірських порід» рекомендовані до видання науково-методичною комісією ДонНТУ по спеціальності 184 Гірництво (протокол № 3 від 30.01.2019 р.).
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31618
Appears in Collections:Навчально-методичні видання кафедри РРКК

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки з МГП_.pdf515,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.