Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31517
Title: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Authors: Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Лизунова, Олена Миколаївна
Keywords: середній клас, доходи, економічний добробут, бідність, зайнятість
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Наукові праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет». Серія: економічна. №2, 2019.
Citation: У сучасних розвинених країнах світу середній клас виступає основою і рушійною силою, що забезпечує стабільне економічне зростання та соціальне благополуччя.
Abstract: В статті досліджено економічні фактори, які впливають на процеси формування середнього класу в Україні на регіональному рівні, встановлено коло проблем, з якими стикається українське суспільство на цьому шляху. Проаналізовано статистичні дані за останні роки щодо досягнутого рівня доходів в Україні та країнах - недавніх членах ЄС, рівня бідності та зайнятості населення, самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів у Донецькому регіоні. Розглянуто систему критеріїв ідентифікації українського середнього класу. Досліджено передумови формування середнього класу на регіональному рівні на прикладі Донецької області. Окреслено основні напрями теоретичних та методологічних досліджень сучасних проблем формування середнього класу в умовах трансформаційного українського суспільства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31517
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття.pdf440,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.