Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31469
Title: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Keywords: інтелектуальна власність, промисловий зразок
торгівельна марка, патент
охорона інтелектуальної власності, захист інтелектуальної власності
Issue Date: 2016
Citation: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Л.М. Моісєєнко. – Красноармійськ: Красноармійський індустріальний інститут державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 2016. – 116 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання містять програмні вимоги (програму з дисципліни, методичні рекомендації щодо засвоєння курсу, виконання практичних занять, щодо самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань і контрольні питання), глосарій, додатки та список рекомендованої літератури, короткий виклад основних тем курсу. Рекомендації будуть корисними студентам економічних та технічних спеціальностей як денної, так і заочної форми навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31469
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M371.pdfМоісєєнко Інтелектуальна власність1,07 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.