Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31464
Title: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання
Authors: Моісєєнко, Лариса Миколаївна
Keywords: суспільний та духовний феномен,
духовна та матеріальна культура, культурогенез
Issue Date: 2017
Citation: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. Л.М. Моісєєнко. – Покровськ : Індустріальн. ін-т ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2017. – 122 с.
Abstract: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української культури» для студентів економічних та технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання містять програмні вимоги (програму з дисципліни, методичні рекомендації щодо засвоєння курсу, виконання семінарських занять, щодо самостійної роботи студентів, критерії оцінювання знань і контрольні питання), глосарій, додатки та список рекомендованої літератури, короткий виклад основних тем курсу. Рекомендації будуть корисними студентам економічних та технічних спеціальностей як денної, так і заочної форми навчання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31464
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри загальнонаукової підготовки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M227.pdfМоісєєнко, Історія Української Культури1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.