Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31460
Title: Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Експлуатація електромеханічного обладнання» для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Authors: Придатько, Ігор Владиславович
Keywords: індивідуальна робота
самостійна робота
експлуатація електромеханічного обладнання
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Покровьк, Індустріальний інститут ДВНЗ "ДонНТУ"
Citation: Методичні вказівки до виконання самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Експлуатація електромеханічного обладнання» для студентів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, денної та заочної форм навчання / уклад. І.В. Придатько. – Покровськ : ІІ ДонНТУ, 2019. – 53 с.
Abstract: З метою якісного засвоєнням студентом навчального матеріалу в обсязі, встановленому навчальною програмою, необхідне виконання ним самостійної і індивідуальних робот. Індивідуальна робота є однією з форм самостійної роботи студента і засобом контролю виконання ним навчального плану. Індивідуальну роботу з дисципліни «Експлуатація електромеханічного обладнання» виконують з метою закріплення студентами теоретичних знань, які були отримані ними на лекціях, самостійній роботі а також оволодіння студентом практичних навичок дослідження технічних засобів та джерел інформації.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31460
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методичні вказівки ЕЕМО Сам та інд..doc.pdf517,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.