Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31453
Title: Державне фінансування агропромислового комплексу України: сучасний стан та перспективи
Other Titles: Financing of Ukraine’s agro-industrial complex: current state and prospects
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Рябчикова, Д.А
Keywords: агропромисловий комплекс
фінансове забезпечення
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Науковий журнал "Молодий вчений", No 11 (75) листопад 2019 р., с. 546-551
Abstract: Ефективність функціонування агропромислового комплексу країни залежить від рівня та якості його фінансового забезпечення. В роботі проведено аналіз фінансового забезпечення сільського господарства зі сторони держави у порівнянні з закордонним досвідом, зроблено висновки про стан та достатність державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Встановлено, що існуючий на сьогодні обсяг державного фінансування є недостатнім для забезпечення функціонування галузі та розвитку окремих перспективних напрямів агропромислового комплексу. Напрями державної підтримки а існуючі урядові програми не вирішують в повному обсязі існуючі проблеми виробників сільськогоспо- дарської продукції, здебільшого через недосконалість процедур та механізмів розподілу державної фінансової підтримки. Визначено, що найбільші обсяги державної підтримки при реалізації програм розвитку агропромислового комплексу припадають на фермерські господарства. Окреслені можливі напрями вирішення існуючих проблем у державному фінансуванні сільського господарства.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31453
ISSN: 2304–5809
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maryna_Ryabchikova.pdf429,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.