Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31343
Title: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Authors: Лизунова, Олена Миколаївна
Тур, Н.В.
Рябчикова, Д.А.
Keywords: банківська діяльність, банківська система, інновації, технологічні процеси, банківські послуги, інноваційна активність, результативність діяльності, ефективність інновацій, управління інноваціями.
Issue Date: 2017
Publisher: Електронне наукове фахове видання ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.
Series/Report no.: ;Випуск 20
Abstract: У статті розглянуто проблеми ефективного управління інноваційною діяльністю банківського сектору. Виявлено вплив інновацій на результативність роботи. Проаналізовано взаємозв’язок інноваційних розробок та ефективності діяльності банківських установ. Досліджено стан інноваційної активності в Україні. Ефективність діяльності банківського сектору залежить від обґрунтованості інноваційних стратегій, масштабів, розвитку і впровадження інновацій. Формування і розширення механізму управління інноваційною діяльністю є необхідною умовою реалізації інноваційної стратегії розвитку та економічного зростання банку. Управління інноваціями орієнтоване не тільки на прибуток, а й на розвиток інтелектуального потенціалу, максимальне використання досягнень науково-технічного прогресу, охорону довкілля та інші пріоритети. Стаття містить пропозиції щодо вдосконалення інноваційного стратегічного курсу банківських установ.
Description: Електронне наукове фахове видання ГЛОБАЛЬНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ. Миколаїв. 2017. Випуск 20 С. 405-408
URI: http://global-national.in.ua/archive/20-2017/81.pdf
http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31343
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
статья_Тур,Рябчикова.pdf339,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.