Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31312
Title: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЕКНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Keywords: аналіз теоретичних засад
оцінка фінансового забезпечення
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності» для студентів ОС «Магістр» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування усіх форм навчання / уклад. А.С. Марина. – Покровськ : ДонНТУ, 2019. – 32 с.
Abstract: Методична розробка містить рекомендації щодо підготовки, організації та виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності», зокрема порядок виконання, вимоги до змісту та оформлення, орієнтовну тематику, методичні рекомендації до виконання аналітичної частини, критерії оцінювання та захисту роботи. Рекомендується студентам денної та заочної форми ОС «Магістр» спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування при виконанні ними науководослідного завдання у формі курсової роботи з дисципліни «Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності».
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31312
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maryna_MR_KR_FMZED.pdf757,48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.