Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31222
Title: НАУКОВІ ПРИНЦИПИ КІЛЬКІСНОЇ ОЦІНКИ ДОСЯГНЕННЯ КРАЇНОЮ СТАНУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ
Authors: Подлужна, Наталія Олександрівна
Keywords: економіка знань
оцінка
наукові принципи
країна
індекс
Issue Date: Dec-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки. 2016. №5. С.16–24. (Index Copernicus)
Abstract: Метою статті є обґрунтування наукових принципів кількісної оцінки, які мають бути покладеними в основу відбору ключових показників моніторингу досягнення країною стану економіки знань. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, діалектичного підходу. Результати. Запропоновано в якості інструменту звуження інформаційного простору показників моніторингу оцінки досягнення країною стану економіки знань використовувати наукові принципи, до переліку яких було обрано принципи наочності, достовірності, інформаційної доступності та періодичності. Це дозволило встановити найбільш значущі серед повного переліку показників, які характеризують основні компоненти структури та ознаки економіки знань. До складу індикаторів економіки знань були обрані індекс людського розвитку, індекс економіки знань, індекс глобальної конкурентоспроможності та глобальний інноваційний індекс. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що чітке виконання запропонованих принципів забезпечує виявлення основних індексів, що надає можливість: ранжувати країни залежно від їх стану формування або розвитку економічних знань; визначати для певної країни слабкі та сильні позиції під час будування нової економіки; установлювати стратегічні орієнтири й формувати обґрунтовану економічну та соціальну національну політику.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31222
Appears in Collections:Подлужна Н.О., д.е.н., в.о. зав. кафедри ЕОО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Подлужна.pdf849,78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.