Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31126
Title: МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: СТРАТЕГІЧНИЙ ПІДХІД ТА СИСТЕМНІ РІШЕННЯ
Authors: Ягельська, Катерина Юріївна
Кендюхов, Олександр Володимирович
Панченко, Ганна Степанівна
Issue Date: Nov-2019
Publisher: Покровськ; ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Маркетинговий менеджмент конкурентоспроможності підприємства: стратегічний підхід та системні рішення: монографія / За заг. ред. О.В. Кендюхова. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2014. - 202 с.
Abstract: У монографії розглядаються теоретичні і методичні основи маркетингового менеджменту, особливості організації, планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності підприємств з урахуванням принципів сталого розвитку. Висвітлено концептуальні засади здійснення маркетингового менеджменту на підприємстві та процесу управління його конкурентоспроможністю. Для виходу підприємства на новий рівень конкурентоспроможності запропоновано використовувати інструменти стратегічного управління та планування. Особливу увагу приділено інформаційному забезпеченню процесу стратегічного управління, яке є запорукою ефективного виконання всіх функцій маркетингового менеджменту за рахунок оперативної організації інформаційного забезпечення підприємства різноплановою маркетинговою інформацією. Розроблено комплексну систему бренд-менеджменту на основі маркетингу та рекомендації щодо впровадження її складових систем, підсистем та елементів у практичну діяльність. Розглянуто роль позиціонування у забезпеченні ефективності функціонування сучасних підприємств, показано його вплив на трансформацію змісту маркетингового менеджменту. Проаналізовано маркетингові комунікації в системі управління розвитком бізнесу. У рамках цього змістовно досліджено важливі аспекти розвитку паблік рилейшнз, його сутність та структуру, вплив на конкурентоспроможність підприємств, на становлення та розвиток бренду. Окреслено можливості використання економіко-математичного моделювання для підвищення ефективності комерційної діяльності підприємств. Рекомендовано для підготовки фахівців економічних спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, слухачам післядипломної освіти, аспірантам, викладачам та практикам маркетингу, менеджменту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31126
Appears in Collections:Ягельська К. Ю., д.е.н., професор кафедри ЕОО

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія2014 2.pdf1,96 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.