Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31070
Title: ФІНАНСОВА САНАЦІЯ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: Финансовая санация в системе обеспечения финансово-экономической безопасности предприятия
Financial sanitation in the system of ensuring the financial and economic safety of the enterprise.
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Єланська, Н.О
Петренко, М.А
Keywords: фінансова безпека
фінансова санація
Issue Date: Feb-2019
Publisher: Бізнес-навігатор. 2019. Випуск 2 (51) 2019. С. 118-122
Abstract: У статті досліджено підходи до трактування дефініції «фінансова санація» та визначення її місця в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки сучасних підприємств. Встановлено необхідність першочергового застосування інструментів фінансового оздоровлення у разі діагностування високої ймовірності настання банкрутства суб’єкта господарювання. У роботі наведено оцінку фінансового стану вітчизняного промислового підприємства на визначення ймовірності його банкрутства відповідно до наявних сучасних підходів. Відповідно до особливостей функціонування підприємства, доплану фінансової санації доречно додавати заходи щодо підвищення рівня його фінансової захищеності від внутрішніх та зовнішніх чинників дестабілізаційного спрямування. Встановлено, що своєчасне виявлення загроз фінансовій безпеці підприємства сприяє підвищенню рівня його фінансової стійкості, захищеності фінансових інтересів і формуванню потенціалу розвитку
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31070
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Марина_Єланська_Петренко.pdf367,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.