Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31069
Title: ДІАГНОСТИКА КРИЗ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: CRISIS DIAGNOSTICS IN THE SYSTEM OF ENTERPRISE FINANCIAL AND ECONOMICAL SAFETY CONTROL
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Рябчикова, Д.А
Тур, Н.В
Keywords: діагностика
кризис
Issue Date: 2019
Publisher: Інфраструктура ринку. – 2019. - № 29. – С. 464-470.
Abstract: У статті проаналізовано підходи до трактування поняття «антикризове управління», визначено сутність діяльності з діагностики кризових явищ, яка притаманна антикризовому управлінню, в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки суб’єкта господарювання. Виділено відмінності, які простежуються між механізмами антикризового управління та механізмами управління фінансово-економічною безпекою.Окреслено використання дискримінантних моделей для діагностики фінансового стану підприємства. Оцінено фінансовий стан ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»» з використанням запропонованого підходу, проведено комплексну діагностику фінансового стану на основі обчислення фінансових коефіцієнтів задля виявлення напрямів удосконалення фінансового стану підприємства. Визначено напрями покращення роботи вітчизняного підприємства на основі проведеної за запропонованою методикою діагностики кризових явищ.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31069
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_Марина_Рябчикова_Тур.pdf9,58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.