Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31051
Title: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни “Прийняття управлінських рішень” (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання)
Authors: Цвєтнова, Оксана Володимирівна
Лизунова, Олена Миколаївна
Keywords: Управлінські рішення
самостійна работа
Issue Date: 14-Nov-2019
Publisher: Покровськ: Індустріальний інститут ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Методичні рекомендації щодо самостійної роботи з дисципліни “Прийняття управлінських рішень” (для студентів спеціальності 073 «Менеджмент», галузі знань 07 «Управління і адміністрування» денної та заочної форм навчання) / Уклад. О.М.Лизунова, О.В.Цвєтнова – Покровськ: Індустріальний інститут Державного вищого навчального закладу ДонНТУ. – 2017. – 18 с.
Abstract: Викладено інформацію про мету та задачі вивчення дисципліни «Прийняття управлінських рішень» в процесі підготовки фахівців, надано програмний матеріал до вивчення даного курсу, а також вимоги і рекомендації щодо самостійної роботи студентів та її основних напрямків, методичні рекомендації до виконання контрольних робіт.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31051
Appears in Collections:Навчально-методичні видання викладачів кафедри менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПУР СРС.2017.pdf701,4 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.