Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31046
Title: ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ АВТОДОРОЖНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА
Other Titles: INCREASE IN EFFICIENCY OF USE OF PRODUCTION STOCKS OF THE ROAD ENTERPRISE
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Феськіна, З.Ю
Keywords: виробничі запаси
матеріальні ресурси
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Проблеми системного підходу в економіці : збірник наук. праць. – К. : НАУ, 2018. – № 6 (68). – С. 193-198.
Abstract: У статті розглянуто основні теоретичні аспекти, характеристику і класифікацію виробничих ресурсів, а також. роль виробничих запасів у системі господарської діяльності підприємства. Розглянуто правила ведення облікової політики підприємством. Наведено приклад системи процедур аналізу виробничих запасів підприємства. Проведено аналіз структури і динаміки зміни структури запасів у певний період на підприємстві, що аналізується, аналіз рівня забезпеченості матеріальними ресурсами автодорожнього підприємства, а також розрахунок показників ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві в період, що розглядається. Ґрунтуючись на проведеному аналізі матеріальних ресурсів, виявлено проблеми ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, запропоновано практичні методи поліпшення політики бухгалтерського обліку виробничих запасів. Наведено шляхи підвищення ефективності використання виробничих запасів
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31046
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Марина_Феськіна.pdf199,65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.