Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31045
Title: ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Катранжи, Леонід Леонідович
Keywords: підприємство
фінансова безпека
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Менеджер : вісник Донецького державного університету управління. – 2018. - № 4. – С. 51-59
Abstract: В статті розглянуто сутність поняття «фінансова безпека підприємства» та проаналізовано сучасні підходи до його трактування. На основі систематизації наукових поглядів на сутність поняття «фінансова безпека підприємства» запропоноване власне уточнене визначення. Авторами розкрито роль фінансової безпеки в системі управління підприємством. Здійснено теоретичний аналіз і апробацію оцінки рівня фінансової безпеки підприємства на прикладі ТОВ «Вуглепромтранс», а також запропоновано заходи щодо його підвищення.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31045
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_Maryna_Katrangy_Менеджер.pdf3,39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.