Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31041
Title: Формування механізму забезпечення фінансової безпеки країни в контексті фінансової інтеграції
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Черкасова, А.О
Keywords: Фінансова безпека
механізм
Issue Date: Apr-2015
Publisher: Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – № 2 (35), 2015. С. 111-116
Abstract: Фінансова безпека є невід’ємною складовою процесу розвитку фінансової системи країни в умовах зростаючого впливу факторів міжнародного фінансового середовища. Фінансова безпека країни та заходи щодо її забезпечення є предметом досліджень багатьох науковців: М. М. Єрмошенка [1], Є. О. Медвєдкіної [2], В. М. Гейця [3], Я. А. Жаліла, А. І. Сухорукова [4], Ю. А. Соколова, О. С. Власюка, Т. Г. Кубах [5]. Теоретичні основи формування механізму забезпечення фінансової безпеки держави розглядали І. О. Ревак [6], О. І. Барановський [7], О. Є. Користін [8], М. І. Карлін [9], С. І. Юрій [10] та ін. Метою статті є визначення основ формування механізму забезпечення фінансової безпеки країни в умовах фінансової інтеграції. Досягнення певного рівня захищеності національних інтересів у фінансовій сфері та невразливості ланок фінансової системи країни здійснюється при реалізації механізму забезпечення фінансової безпеки країни в умовах фінансової інтеграції (рис. 1). До елементів механізму фінансової безпеки країни в умовах фінансової інтеграції, на наш погляд, слід віднести: цілі, рівні безпеки, суб’єкти забезпечення безпеки, об’єкти безпеки, фактори та чинники, функції, принципи, методи, інструменти, критерії та заходи щодо забезпечення фінансової безпеки в умовах фінансової інтеграції.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31041
ISSN: 1993-8322
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ДДМА_Марина.pdf608,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.