Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31040
Title: Динаміка золотовалютних резервів України та їх сучасний стан
Other Titles: Dynamics of gold and foreign exchange reserves of Ukraine and their current state
Authors: Марина, Анна Сергіївна
Вітенбек, М.О
Keywords: платіжний баланс
валютний курс
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development : зб. наук. праць МІДМУ «КПУ». – Мелітополь : МІДМУ «КПУ», 2015. – Вип. 8(2). – С. 233–241.
Abstract: Значний розвиток процесів економічної, зокрема фінансової, інтеграції та глобалізації, зумовлені ними дестабілізаційні фактори й фінансово-економічні кризи, а також зростання ступеня взаємодії та взаємовпливу окремих країн у фінансовій сфері вимагають об’єктивної оцінки захищеності фінансово-економічної системи країни. Одним з головних показників захищеності фінансової сфери країни є рівень її міжнародних резервів. У статті досліджено сутність, цілі та основні напрями використання золотовалютних резервів країни, серед яких основними визначено гарантування платоспроможності країни перед зовнішніми кредиторами. Проаналізовано динаміку золотовалютних резервів України у 1993–2015 рр. як основного показника стабільності економіки з відзначенням окремих періодів позитивного стрімкого зростання обсягів золотовалютних резервів. Встановлено наявність негативної тенденції протягом останніх чотирьох років до зменшення міжнародних резервів України, найбільший від’ємний приріст в аналізованому періоді спостерігається в 1993, 1998 і 2014 рр. Визначено характер та напрям змін у структурі та обсягах міжнародних резервів країни у 2015 р. Зростання обсягів золотовалютних резервів було зумовлено надходженнями на користь уряду від країн-партнерів, а також проведенням Національним банком України операцій swap із центральними банками інших країн. Оцінено значення показника золотовалютного запасу на становище країни у світовій економічній системі. Надано порівняльну характеристику країн за рівнем економічного розвитку та обсягами міжнародних резервів в іноземній валюті. Серед країн-лідерів за обсягами золотовалютних резервів – КНР, Японія, Швейцарія, Саудівська Аравія, Бразилія, Росія.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31040
ISSN: 2071 – 8187
Appears in Collections:Марина Анна Сергіївна, к.е.н., доц., доц. кафедри УФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Марина_Вітенбек.pdf4,15 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.