Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30620
Title: Дослідження методів забезпечення цілісності інформації в комп'ютерних інформаційних системах при погрозах реалізації атак посередників
Other Titles: Investigation of the methods of ensuring the integrity of information in computer information systems in case of threats of intermediary attacks implementation
Authors: Курило, Олександр Олександрович
Keywords: інформаційна система
брандмауер
автентифікація
деавтентифікація
Issue Date: Jun-2019
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Курило О.О. Дослідження методів забезпечення цілісності інформації в комп'ютерних інформаційних системах при погрозах реалізації атак посередників: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / О. О. Курило: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ , 2019.
Series/Report no.: Комп’ютерні науки;
Abstract: Об’єкт дослідження - процеси забезпечення цілісності інформації в комп'ютерних інформаційних системах та мережах Wi-Fi. Предмет дослідження - методи забезпечення цілісності інформації в комп'ютерних інформаційних системах. Метою роботи є аналіз існуючих методів забезпечення цілісності інформації, виявлення недоліків та проблем, що виникають при застосуванні існуючих методів та розробка сучасного рішення з виявлення та припинення MITM атак. Методи досліджень базуються на сучасних положеннях теорії забезпечення інформаційної цілісності в середовищах бездротового інтернету. У результаті роботи приведено рекомендації щодо можливого підвищення рівня захисту інформаційної цілісності, засобами інтегрування нових механізмів програмного забезпечення.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30620
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2019_M_КНзм17_Курило_ОО.pdf
  Restricted Access
3,32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.