Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30392
Title: Формування ефективної системи документування управлінської діяльності в органах державного управління
Other Titles: Formation of an effective system of documentation of management activities in public administration
Authors: Шапошник, Тетяна Миколаївна
Keywords: державне управління
документування
електронний документообіг
система електронного документообігу
Issue Date: Mar-2019
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Шапошник Т.М. Формування ефективної системи документування управлінської діяльності в органах державного управління: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітньонго ступеня магістра за спеціальнністю 074 «Публічне управлінння та адміністнрування»/ Т.М. Шапошник - Покровсьнк, ДВНЗ ДонНТУ, 2019. – 96 с.
Abstract: Роботу присвячено формуванню ефективної системи документування управлінської діяльності для оптимізації і підвищення ефективності органів державного управління. На основі дослідження системи документування управлінської діяльності доведено, що здійснення та організація управлінської діяльності органами державного управління та місцевого самоврядування є неможливою без відповідної організації роботи з документами. Досліджено поняття «документообіг» та виділено основні вимоги до організації документообігу в державній установ. Досліджено централізований та децентралізований процес роботи з документами в установі. Виділено основні функції діловодної служби в установі.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30392
Appears in Collections:Магістр

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
диплом_Шапошник2.doc705,5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.