Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30279
Title: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електричні машини» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Authors: Несторук, Наталія Анатоліївна
Алтухова, Тетяна Володимирівна
Keywords: методичні вказівки
електричні машини
курсова робота
трансформатор
Issue Date: 2018
Publisher: Покровськ, Індустріальний інститут ДонНТУ
Citation: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електричні машини» для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 14 Електрична інженерія спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / Укл.: Несторук Н. А., Алтухова Т. В. – Покровськ: ІІ ДонНТУ, 2018. - 134 с.
Abstract: В методичних вказівках наведена методика електромагнітного й теплового розрахунку силових трифазних масляних трансформаторів загального призначення за курсом «Електричні машини», описані конструкція та устрій елементів трансформатора, приведені необхідні відомості для розрахунку конструкції обмоток, магнітних систем, систем охолодження, приведені необхідні довідкові матеріали, а також рекомендації по конструюванню трифазних трансформаторів, перелік контрольних питань для підготовки до захисту курсової роботи та рекомендована література.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30279
Appears in Collections:Наукові праці викладачів кафедри електромеханіки та автоматики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ЕМ_кр.pdf6,28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.