Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30230
Title: Дослідження та розробка адаптивної системи автоматичного управління приводом в винесеній системі подачі видобувного комбайна
Authors: Кущ, Герман Ігорович
Keywords: АДАПТИВНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ
ВИДОБУВНИЙ КОМБАЙН
ВИНЕСЕНА СИСТЕМА ПОДАЧІ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ГАЛЬМО КОВЗАННЯ
ЧАС РЕГУЛЮВАННЯ
ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Покровськ: ДонНТУ
Citation: Кущ, Г.І. Дослідження та розробка адаптивної системи автоматичного управління приводом в винесеній системі подачі видобувного комбайна: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціалізація «Автоматизація та приладобудування»)/ Г.І. Кущ: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.- 65 с.
Series/Report no.: Автоматизація та приладобудування;
Abstract: Об’єкт розробки – система автоматичного управління приводом в винесеній системі подачі видобувного комбайна. Мета – побудова адаптивної системи автоматичного управління видобувним комбайном з винесеною системою подачі. Методи й засоби розробки: методи сучасної теорії систем автоматичного управління; методи побудови нелінійних систем автоматичного управління; методи математичного та імітаційного моделювання; моделювання динамічних систем в середовищі Simulink; програмування на мові Matlab; Результат розробки – адаптивна система автоматичного управління видобувним комбайном з винесеною системою подачі, що забезпечує аперіодичні монотонні перехідні процеси регулювання швидкості подачі при мінімальному часі регулювання.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30230
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кущ.pdf
  Restricted Access
2,46 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.