Please use this identifier to cite or link to this item: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30172
Title: Дослідження ефективності застосування метричних систем аналітики для IT продуктів
Other Titles: Research of efficiency of application of metric systems of analytics of mobile applications
Authors: Роговець, Євген Андрійович
Keywords: бізнес-аналіз
KPI
статистичні данні
показники
Issue Date: Dec-2018
Publisher: Покровськ, ДВНЗ ДонНТУ
Citation: Роговець Є.А. Дослідження ефективності застосування метричних систем аналітики для IT продуктів: Випускна кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення»./ Є.А. Роговець: Покровськ: ДВНЗ ДонНТУ, 2018.
Series/Report no.: Інженерія програмного забезпечення;
Abstract: Об'єктом дослідження є процеси бізнес аналізу IT-продуктів. Предметом дослідження є системи аналітики та методи оцінки та проектування систем. Мета роботи – визначити переваги та недоліки систем аналітики, а також методів обробки метрик і пропозицій про ефективності продуктів. Наукова новизна полягає в детальному дослідженні процесів бізнес аналітики і метрик за якими будується моделі і припущення про ефективність продукту. Практичне значення полягає у розробці ефективної системи аналітики для роботи з базовими і найбільш значущими метриками проекту. Виділено недоліки існуючих систем, виділені значущі метрики для швидкого і точного аналізу проекту. Проаналізовані метрики для аналізу ІТ-продуктів. Наведено основні та додаткові метрики. Розглянуто процес прийняття рішення про успішність мобільного додатка. Запропоновано варіант оцінки проектів в залежності від їх спрямованості і цільової аудиторії. Наведено приклад універсального алгоритму для швидкої оцінки продукту.
URI: http://ea.donntu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/30172
Appears in Collections:ОС "Магістр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018_M_IPZm_16_Rogovets_pechat.pdf
  Restricted Access
3,95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.